Rybelsus kopen zonder voorschrift

Rybelsus

Rybelsus is niet beschikbaar online. Indien je een behandeling voor overgewicht (niet diabetes) nodig hebt kan je Wegovy, met hetzelfde actieve ingrediënt (semaglutide), of Saxenda, dat liraglutide bevat, proberen. Wegovy:

Voor Vlaanderen (BE/NL)

Voor Nederland (NL/NL)

Rybelsus is een glucagonachtige peptide-1 (GLP-1) receptor agonist analoog, geïndiceerd als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging, voor de verbetering van de glycemische controle in volwassenen met type 2 diabetes.

Diabetes type 2 is een vorm van diabetes waarbij het lichaam nog insuline aanmaakt, in tegenstelling tot diabetes type 1 waarbij het lichaam geen insuline meer aanmaakt.

Dit medicament kan niets doen voor mensen met diabetes mellitus type 1![1]

Rybelsus van Novo Nordisk

Rybelsus is ontwikkeld door Novo Nordisk met dezelfde indicatie als Ozempic. Het verschil tussen beiden is dat Ozempic per injectie wordt toegediend en Rybelsus per tablet. Voor velen is dat een groot pluspunt. Mensen nemen liever een tablet dan een naald in zichzelf te prikken.

Werking

Semaglutide werkt analoog aan het lichaamseigen incretine.

Dit is het hormoon dat instaat voor het triggeren van insulineproductie in de pancreas.

Meer insuline in het bloed zorgt er voor dat

 • meer bloedsuiker in kortere tijd wordt verwerkt
 • de belasting op het cardiovasculaire systeem vermindert
 • de spijsvertering langzamer gaat. Het gevolg is dat men minder snel honger heeft.
 • ook het deel van de hersenen dat instaat voor het gevoel van zin te hebben om te eten wordt afgeremd door dit proces.[2]

Hoe gebruiken?

Eerst en vooral kunt u Rybelsus enkel gebruiken onder instructie van een gediplomeerde arts. Bijgevolg kunt het enkel kopen mits voorlegging van een voorschrift/recept. Dit attest garandeert dat u zult begeleid worden in uw behandeling. Uiteindelijk hangt het van uw goedertrouw af of de behandeling inderdaad zal gebeuren volgens de inzichten van de dokter die het u voorschrijft.

Hou voor ogen dat Rybelsus wordt gezien als aanvulling op een basistherapie van een aangepast dieet en een toename aan lichaamsbeweging. Zorg er dus voor dat u een plan voor dieet en sportieve activiteit opgesteld hebt en dit consequent opvolgt alvorens de medicatie te beginnen nemen.

Rybelsus wordt verkocht in tabletten van 3 mg, 7 mg en 14 mg.

De dosis wordt geleidelijk aan opgevoerd opdat uw lichaam gewoon kan worden aan de veranderingen in het metabolisme en bijwerkingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Uiteindelijk komt u aan de optimaal werkzame dosis die dan verder wordt aangehouden.

Inname van Rybelsus

 • Rybelsus dient genomen te worden tenminste 30 minuten voor de eerste maaltijd, drank of andere supplementen of medicamenten die oraal genomen worden.
 • Rybelsus wordt doorgespoeld met een hoeveelheid water die niet meer dan 10cl bedraagt.
 • Slik tabletten in hun geheel in, splijt of verpletter ze niet, en kauw er niet op.
 • Wacht 30 minuten of langer na de inname van Rybelsus met het nemen van voedsel, drank of andere supplementen of medicamenten die oraal genomen worden.
 • Start met 3mg, eens per dag, steeds op hetzelfde tijdstip, en hou dit 30 dagen aan. Verhoog de dosis na 30 dagen tot 7mg, eens per dag, steeds op hetzelfde tijdstip. Hou dit aan als onderhoudsdosis of, indien onvoldoende voor volledige glycemische controle, verhoog na nog eens 30 dagen tot 14mg eens per dag, steeds op hetzelfde tijdstip.
 • Diabetes type 2 is een chronische ziekte. Indien u glycemische controle bekomt met een hoeveelheid Rybelsus niet hoger dan 14mg dan kan u het medicament blijven gebruiken. Indien de glycemische controle zelfs met 14mg onvoldoende blijkt, zal de arts de behandeling stoppen en op zoek gaan naar een andere.[3]

Lees en volg de instructies in de bijsluiter aandachtig. Bespreek eventuele vragen met uw arts. Hou zijn/haar adviezen in gedachte en volg deze nauwkeurig op.

Prijs

Prijzen variëren van land tot land. Mensen denken vaak dat de prijzen van medicamenten in andere landen lager liggen. Dat kan in sommige gevallen op het eerste gezicht zo lijken maar indien u de extra diensten die u ontvangt als u in eigen land koopt erbij rekent dan vallen de winst weg en worden zelfs omgedraaid in verlies. Het is per definitie altijd beter om te kopen in het land waar u de medicatie ontvangt.

Rybelsus wordt zowel in Nederland als België gedeeltelijk of geheel terugbetaald door zorgverzekering/mutualiteiten.

Hoe en waar kopen

U kan Rybelsus kopen op diverse plaatsen:

 • lokaal
 • online – legitiem
 • online – illegitiem

Frauduleuze sites kunnen aantrekkelijk zijn omdat ze goedkoper zijn en geen voorschrift vragen. U riskeert echter een kat in een zak te kopen, omdat u geen enkele garantie hebt dat u ontvangt wat u denkt te ontvangen.

Rybelsus met voorschrift kopen garandeert u dat de officiële ingrediënten van het product overeenkomen met de effectieve inhoud en dat het product niet overtijd is.

Als u Rybelsus online koopt zonder voorschrift/recept riskeert u een matige werking, geen werking of schade aan uw gezondheid. Er zijn sterfgevallen bekend van mensen die op deze manier medicamenten kochten.

Kopen in Nederland en België

Rybelsus is verkrijgbaar in beide landen. U hoeft er niet voor te reizen.

Kan ik het kopen in Spanje?

Ook in Spanje is het te koop.  Dus als u op reis bent en u zit ineens zonder dan is paniek niet nodig. U surft naar een lokale webshop, bestelt, en laat het aankomen op uw tijdelijke verblijf.

Bestellen in Duitsland

We deden een blitzonderzoek en ontdekten dat, indien u Rybelsus online wil kopen in Duitsland, de meeste websites die u zal tegenkomen frauduleus zijn (behalve enkele Zwitserse sites). Pas dus goed op! Probeer niet aan zelf-medicering te doen, regel een afspraak met een arts en krijg klaarheid over de vraag of 1) Rybelsus gepast is voor u; en 2) legaal beschikbaar is in uw land.

Zijn er gelijkaardige medicamenten beschikbaar?

Er bestaan verschillende incretine mimetics (analogen):

 • lixisenatide;
 • albiglutide;
 • Xenatide;
 • dulaglutide;
 • semaglutide;
 • etc.

In het geval u één incretineanaloog niet goed verdraagt, zal u de anderen wellicht ook niet goed verdragen. In dat geval zal uw arts kijken naar medicamenten van geheel andere categorieën.[2]

Voorzorgen

Contra-indicaties

 1. 01

  Alcohol

  Alcohol en Rybelsus hebben geen directe interactie met mekaar maar verlagen beiden het bloedsuiker. Wanneer u drinkt wordt het sowieso moeilijker om uw bloedsuiker te managen, zeker als u daarbij ook nog eens bloedsuikerregulerende medicamenten neemt. Het is het beste om gewoon geen alcohol te drinken wanneer u diabetes patiënt bent. Als u het werkelijk niet kan laten dan dient u goed met uw arts te overleggen hoeveel u kan drinken en wanneer.

 2. 02

  Schildklierkanker

  Indien u of één van uw voorouders schildklierkanker hadden is het tegengeïndiceerd om Rybelsus te nemen omdat het medicament schildklierkanker zou kunnen bevorderen.

 3. 03

  Veelvuldige endocriene neoplasia

  Indien u of één van uw voorouders veelvuldige endocriene neoplasia hadden is het tegengeïndiceerd om Rybelsus te nemen.

 4. 04

  Intolerantie of allergie voor semaglutide

  Indien u in het verleden overgevoeligheid of allergische reactie hebt getoond versus een product dat semuglutide bevatte is Rybelsus voor u tegengeïndiceerd . Stop de behandeling onmiddellijk indien allergische reacties zich voordoen en raadpleeg uw arts.

 5. 05

  Pancreatitis

  Indien u pancreatitis ontwikkeld stop dan onmiddellijk met Rybelsus.

 6. 06

  Diabetische retinopathie

  Indien de bloedvaten in uw ogen reageren op uw Rybelsus behandeling, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

 7. 07

  Insuline afgevende medicatie

  Gezien het risico op laag bloedsuiker moet gecombineerd gebruik besproken worden met uw arts en en goed gemonitord worden.

 8. 08

  Problemen met de galblaas

  Deze zijn een tegenindicatie voor het gebruik van Rybelsus.

Waarschuwingen

Rybelsus en kanker

Het is vastgesteld dat Rybelsus in knaagdieren kanker veroorzaakt. Of dit bij mensen ook zo is is niet met zekerheid vastgesteld maar dat dit het geval is bij knaagdieren is een zorgwekkende indicatie.

Daarom, шndien u of 1 van uw voorouders schildklierkanker hadden is het tegengeindiceerd om Rybelsus te nemen omdat het medicament schildklierkanker zou kunnen bevorderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Rybelsus niet indien u in verwachting bent of borstvoeding neemt. Semaglutide kan schadelijk zijn voor foetus en baby.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen (5% tot 20% van de gebruikers)

Misselijkheid, buikpijn, diarree, verminderde eetlust, overgeven, constipatie.

Minder voorkomende bijwerkingen (minder dan 5% van de gebruikers)

Opgezette buik, dyspepsie, oprispingen, winderigheid.

Verwittig bij bijwerkingen uw arts.[3]

Vragen en antwoorden

Zij bevatten beiden semaglutide en zijn beiden geïndiceerd voor diabetes type 2. Het verschil is dat Rybelsus in tabletvorm komt en Ozempic in de vorm van injectienaalden.

Rybelsus is vrij duur maar wordt terugbetaald door het ziekenfonds/de zorgverzekering.

Rybelsus is niet bedoelt om af te vallen, kijk daarvoor naar Saxenda of Wegovy.

Ze bevatten beiden dezelfde stof en zijn dus even krachtig, in principe. Het hangt af van hoeveel insuline uw lichaam nog aanmaakt of u verschil voelt. Ozempic is minder comfortabel in gebruik maar hoger geconcentreerd omdat het ingespoten wordt, rechtstreeks in het bloed. Rybelsus is comfortabeler in gebruik maar lager in concentratie omdat het met tabletten genomen wordt die doorheen het verteringskanaal moeten en er daardoor beperkingen zijn i.v.m. concentratie gezien mogelijke bijwerkingen. Indien uw lichaam zelf echter nog voldoende insuline aanmaakt dan voelt u dit verschil niet, omdat het gaat om het herstellen van het evenwicht.

Normaal gezien verdwijnen deze zodra uw lichaam gewend is aan de stof en de veranderingen. Blijven zij echter aanhouden dan kan er iets anders aan de hand zijn, en dan moet u uw arts verwittigen.

Indien u tegelijkertijd dieet volgt en aan voldoende lichaamsbeweging doet kan u na 30 dagen effect beginnen voelen.

Nee, de tabletten moeten in hun geheel ingenomen worden.

Dat mag indien uw dokter daar mee akkoord is.

Neen, deze medicamenten combineren is niet veilig omdat managen van het bloedsuiker te ingewikkeld wordt gezien zij gelijkaardige werkingen hebben maar toch ook verschillen (Mounjaro heeft de GLP-1 agonist analoog tirzepatide als actieve stof) en anders geconcentreerd zijn, en geïndiceerd voor andere dosissen etc.

Het is niet veilig om deze medicamenten samen te nemen omdat het dan te ingewikkeld wordt voor u om uw bloedsuikerniveau in evenwicht te houden. Zij hebben gelijkaardige werkingen maar zijn anders geconcentreerd, en geïndiceerd voor andere dosissen etc.

Rybelsus is enkel geïndiceerd voor diabetes type 2 patiënten. Indien u wil afvallen met semaglutide vraag uw dokter dan om Saxenda of Wegovy voor te schrijven.

Metformin is een diabetes type 2 medicijn van een andere klasse van medicamenten dan Rybelsus (niet-sulfonylureumderivaten). Het combineren van verschillende medicamenten die een impact hebben op het bloedsuiker is risicovol omdat het moeilijk wordt de balans te managen. Dit is al zo bij het combineren van twee medicijnen uit dezelfde klasse medicijnen, laat staan twee van twee verschillende klassen die beide inwerken op hetzelfde systeem.

Bronnen

[1] Novo Nordisk. Once Daily Rybelsus Semaglutide Tablets. April 2023. Bezocht 29 november 2023. https://www.rybelsus.com/

[2] Collins L, Costello RA. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists. Januari 13, 2023. Bezocht 30 november 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551568/

[3] Novo Nordisk. RYBELSUS semaglutide tablets 7mg | 14mg. Januari 2023. Bezocht november 29, 2023. https://www.novo-pi.com/rybelsus.pdf