Zepbound (tirzepatide) kopen

Zepbound

Zepbound is momenteel niet beschikbaar maar zal naar alle verwachtingen relatief spoedig goedgekeurd worden. Terwijl kan u Wegovy, een gelijkaardige oplossing voor gewichtsverlies, proberen.

Diensten voor België

Diensten voor Nederland

Zepbound, het broertje van het anderhalf eerder voor de verkoop goedgekeurde Mounjaro, is een nieuw medicijn voor problematisch overgewicht. Beiden bevatten dezelfde actieve stof: tirzepatide.

Zepbound vs Mounjaro

Mounjaro kennen we hier al, maar het middel is, in tegenstelling to Zepbound, geïndiceerd voor diabetes type 2. Het is echter niet om die indicatie bekend, maar wel degelijk, net als Zepbound, om af te vallen. Veel mensen gebruiken het, tot voor kort onrechtmatig, voor deze reden.

Dat mensen die een slanke lijn willen achter Mounjaro aangaan maakt dat er een chronisch gebrek is aan het medicament in de magazijnen van de distributeurs, en dat mensen met diabetes type 2, die dit middel meestal veel harder nodig hebben, al te vaak tegen lege winkelrekken moeten aankijken.

Om deze redenen heeft Eli Lilly, het bedrijf achter Mounjaro, zich gezet aan het ontwikkelen van een versie van het middel dat specifiek toegewijd is aan gewichtsverlies: Zepbound.

In de VS heeft de FDA tirzepatide onlangs goedgekeurd als medicament voor gewichtsverlies en ook in de EU heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), een comité van de EU instantie die gaat over de regulatie van medicamenten, kort geleden hetzelfde aanbevolen. De effectieve goedkeuring is er echter nog niet.[2][3]

Eén substantie, 2 werkingen

De merken Zepbound en Mounjaro bevatten dus allebei tirzepatide. Deze stof is tweeërlei genezend: zij brengt de suikerspiegel in evenwicht en bevordert gewichtsverlies.

Waarom zijn er twee versies van dezelfde stof op de markt?

Deze vraag geldt voor alle medicinale stoffen die diverse gunstige werkingen hebben.

Mogelijke redenen

 • de optimale dosis voor beide indicaties verschilt
 • voorkomen van verwarring
 • om schaarste voor mensen met diabetes type 2 te voorkomen

Deze ziekte wordt als dringender beschouwd dan gewichtsverlies.

 • branding

Merken zijn herkenbaarder wanneer zij specifiekere indicaties hebben. Herkenbare merken zijn aantrekkelijk.

De werking van tirzepatide voor diabetes type 2

Deze vorm van diabetes kenmerkt zich door een afnemen van de gevoeligheid van lichaamsweefsels voor insuline, waardoor het lichaam glucose onvoldoende snel opneemt en het gemiddelde bloedsuikerniveau in het bloed te hoog blijft. Tirzepatide is een synthetisch semi-replica van het lichaamseigen incretine GLP-1. Zowel tirzepatide als GLP-1 incretine verbinden zich met de GLP-1 receptoren van de pancreascellen in de eilandjes van Langerhans, wat een boost teweegbrengt in de productie van insuline. De grotere hoeveelheid insuline in het bloed compenseert de lagere gevoeligheid van de pancreascellen en brengt zo het bloedglucose terug tot normalere levels.[1][2][3]

De werking van tirzepatide voor gewichtsverlies

De GLP-1 incretines vormen een communicatielijn tussen de vertering van voedsel en de afscheiding van insuline. Op het moment dat we eten wordt deze lijn getriggerd door de in de darmen aanwezige GLP-1 EECs en dan verder gedragen door GLP-1 incretin tot dat het signaal de pancreascellen bereikt. Deze gaan als respons insuline afscheiden en in het bloed te brengen. Door GLP-1 analogen toe te voegen wordt deze communicatielijn versterkt en het metabolisme versneld. Tegelijkertijd werkt GLP-1 ook in op de hersenen, waar het hormoon zorgt voor een gevoel van verzadiging en een afname van de eetlust. [1][2][3]

Toediening

Alle GLP-1 analogen die op de markt zijn, op één uitzondering na, worden via injectie toegediend. De uitzondering zijnde Rybelsus. Rybelsus wordt voorgeschreven voor diabetes type 2.

Tabletten voor gewichtsverlies?

De beperkingen die kenmerkend zijn voor het toevoegen van middelen aan het lichaam doorheen het maag-darm kanaal maken het vooralsnog onmogelijk om GLP-1 tabletten te gebruiken voor gewichtsverlies.

Verschillende redenen kunnen daarbij een rol spelen:

 • slechts een deel van de toegediende stof bereikt het bloed, waardoor in verhouding veel meer van de stof ingenomen moet worden
 • het toedienen van te grote hoeveelheden veroorzaakt sterke bijwerkingen in het maag-darm kanaal

GLP-1 analogen

Naast tirzepatide zijn er nog een hele reeks andere GLP-1 analogen ontwikkeld in labos. Tirzepatide, semaglutide and liraglutide zijn daarvan wellicht de bekendste. Zij hebben allen een grotendeels gelijkaardige proteïnestructuur inclusief kleine modificaties om de stof resistent te maken tegen dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4).[4]

DDP-4 resistentie

DPP-4 zorgt ervoor dat de activiteit van GLP-1 stopt wanneer hij natuurlijkerwijze niet langer nodig is. Maar in een lichaam wiens glucosesysteem uit balans is kan het nuttig zijn om DPP-4 te remmen zodat de GLP-1 werking sterker kan doorspelen. Deze grotere werking van GLP-1 kan dan de afname van insulinegevoeligheid in mensen met diabetes type 2 gaan compenseren.[4]

De drie courante GLP-1 analogen, indicatie en toediening

De vrije markt heeft variatie voortgebracht, zowel qua toepassing als qua toediening, zodat GLP-1 analogen tegemoetkomen aan mensen met diverse noden. We geven hier een overzicht van de verschillende behandelingsmogelijkheden.[4]

MERKEN GLP-1 ANALOGEN: SUBSTANTIE, INDICATIE & TOEDIENING
Substantietirzepatidesemaglutideliraglutide
Indicatiediabetes type 2overgewicht + complicaties & obesitasdiabetes type 2overgewicht + complicaties & obesitasdiabetes type 2overgewicht + complicaties & obesitas
ToedieninginjectieMounjaroZepboundOzempicWegovyVictozaSaxenda
tabletn.an.aRybelsusn.an.an.a.
[4]

Zepbound kopen

Met de hype die Zepbound teweegbrengt in het wereldje van het afvallen, en ook omwille van de vervelende tekorten van gelijkaardige geneesmiddelen, vragen velen zich direct af waar en hoe men deze nieuwigheid in handen kan krijgen.

Helaas moeten we u teleurstellen want zoals we zeiden is het middel net goedgekeurd voor verkoop in de VS en enkel nog maar aanbevolen voor goedkeuring in de EU. Dus, behalve wanneer u toevallig naar de VS zou reizen, kunt het middel nog niet kopen. Niet in buurtapotheken, niet in online apotheken en niet in Kruidvat. U moet dit artikel dus vooralsnog eerder zien als een voorproevertje. Desalniettemin is het goed u nu al te informeren want we zijn er zeker van dat Zepbound ook naar de EU komt…[2][3]

Een behandeling met Zepbound

We zijn al even gaan kijken bij onze verre buren in de VS hoe deze medicatie dient gebruikt te worden.

Contra-indicaties

Indien er sprake is van MTC schildklierkanker in uw familie gebruik deze medicatie dan niet.

Hetzelfde geldt indien u Multiple Endocrine Neoplasie syndroom type 2 (MEN 2) hebt.[1]

Behandelingsregime

Wekelijkse toediening subcutane injecties
week 1 – 42,5 mg
week 5 – 85 mg
Indien de dokter u adviseert om meer te nemen, verhoog naar
week 6 – 97,5 mg
Indien de dokter u adviseert om meer te nemen, verhoog naar
week 10 – 1310 mg
Indien de dokter u adviseert om meer te nemen, verhoog naar
week 14 – 1712,5 mg
Indien de dokter u adviseert om meer te nemen, verhoog naar
week 15 – 1815 mg
[1]

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Zepbound:

 • gastro-oesofageale refluxziekte
 • haarverlies
 • vermoeidheid
 • diarree
 • constipatie
 • dyspepsia
 • boeren
 • hypersensitieve reacties
 • injectiesite reacties
 • misselijkheid
 • buikpijn
 • overgeven

Contacteer onmiddellijk uw arts indien u een of meerdere dan de volgende symptomen ervaart:

 • bobbel of zwelling in uw halls
 • schorheid
 • moeite met slikken
 • kortademigheid[1]

Zepbound en schildklierkanker

GLP-1 analogen zoals tirzepatide zouden volgens wetenschappelijke studies met ratten schildklierkanker kunnen veroorzaken. Men weet niet met zekerheid of dit bij mensen ook zo is maar het is voldoende indicatie om voorzichtigheid te gebieden.[1]

Bronnen

[1] Lilly USA. Highlights of prescribing information. 2022. Bezocht 23 december 2023. https://pi.lilly.com/us/zepbound-uspi.pdf
[2] FDA. FDA approves new medication for chronic weight management. 11 november 2023. Bezocht 23 december 2023. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-medication-chronic-weight-management
[3] Reuters. De EU medicijnen regulator beveelt Eli Lilly’s Mounjaro aan voor gewichtsverlies management. 10 november 2023. Bezocht 23 december 2023. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-regulator-backs-eli-lillys-mounjaro-weight-management-2023-11-10/
[4] Collins L, Costello R A. Glucagon-Like Peptide-1 receptor agonists. 13 januari 2023. Bezocht 24 december 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551568/