Mounjaro kopen

Mounjaro

Mounjaro wordt momenteel niet online verkocht. Indien je een medicament voor gewichtsverlies nodig hebt kan je Wegovy proberen (dat hetzelfde actieve ingredient bevat als Ozempic).

Voor Vlaanderen (BE/NL)

Voor Nederland (NL/NL)

Mounjaro

Mounjaro is een populair medicament uit de klasse der GLP-1 analogen, geïndiceerd voor de behandeling van diabetes type 2. Het heeft eveneens bekendheid vanwege zijn afslankend effect. Om deze reden heeft men een variant ontwikkeld: Zepbound, die in de VS goedkeuring heeft gekregen om op de markt te komen.

Mounjaro kopen

Kruidvat

Veel mensen kopen graag in Kruidvat, omdat hun winkels laagdrempelig zijn – u behoeft geen voorschrift – en er zijn steeds bijzondere tijdelijke nieuwigheden te vinden in allerlei categorieën, niet enkel genezende middelen of supplementen. GLP-1 analogen zoals Mounjaro zijn echter jammer genoeg niet verkrijgbaar in Kruidvat omdat zij voorschrift/recept-plichtige medicamenten zijn en Kruidvat – als drogist – geen licentie heeft om voorschrift-plichtige medicatie te verkopen.

Buurtapotheek

Mounjaro is te koop in lokale apotheken – indien het in voorraad is. Immers, omdat Zepbound nog niet op de markt is, lopen mensen die willen afvallen momenteel storm voor Mounjaro. Dit is nadelig voor diabetes type 2 patiënten die het medicament meestal meer nodig

hebben. Veel mensen die achter GLP-1 analogen aangaan hebben zelfs geen medisch vastgesteld overgewicht maar willen gewoon een strakke lijn.[2]

Online farmaceutische platformen

Onder andere omdat lokale apotheken vaak schaarste kennen gaan veel mensen online om GLP-1 analogen te kopen. Dat kan op de websites van lokale apotheken of op farmaceutische dienstenplatformen.

Dit zijn webshops die digitale dokterconsults met partner-artsen annex populaire medicamenten in samenwerking met fysieke apothekers aanbieden. Nadat u een geïnformeerde keuze gemaakt hebt wordt uw bestelling bij u thuis aangeleverd.

Online platformen in Duitsland

Prijzen kunnen verschillen in Duitsland maar daar hebt u enkel baat bij indien u in Duitsland verblijft, permanent of tijdelijk. Bestellen in Duitsland vanuit Nederland of België onder dezelfde voorwaarden kan niet en u mist dan diverse voordelen die u zou hebben wanneer u in eigen land koopt. Bent u echter op vakantie in Duitsland dan is het wel aangewezen om op Duitse sites te bestellen en het product aan te laten komen op uw tijdelijke Duitse adres.

Frauduleuze apotheken

Frauduleuze webshops zijn helemaal geen apotheken maar kwakzalvers. U loopt er risico geld te verspillen aan producten die maar half of helemaal niet werken en u kan uw gezondheid schaden door middelen in te nemen waarvan u de werking niet kent. U kan immers geen enkele bewering van zulke winkels vertrouwen omdat zij wars zijn van enige controle en niet gemotiveerd zijn om zich aan regelgeving te houden.

GLP-1 analoog

Beide medicaties bevatten tirzepatide, een GLP-1 analoog, als actief component. In dit artikel gaan wij ons focussen op het gebruik van deze stof voor diabetes type 2. Mensen die interesse hebben voor GLP-1 analogen als afslanker, kunnen eens gaan kijken naar de producten Saxenda en Wegovy, die net als Zepbound ontwikkeld zijn voor gewichtsverlies, maar reeds in de winkelrekken staan.[1]

Tirzepatide

Mounjaro is dus de merknaam voor de stof tirzepatide, en deze stof speelt de hoofdrol in ons artikel. Tirzepatide is een gemodificeerde synthetische kloon van het lichaamseigen hormoon GLP-1. GLP-1 zorgt ervoor dat de pancreas insuline aanmaakt op het moment dat er voeding door de darm komt. Deze activiteit wordt zodra hij niet meer nodig is afgeremd door het hormoon DDPP-4. In lichamen met een verstoorde suikerhuishouding kan een deficiëntie elders in het systeem gecompenseerd worden door deze afbraak af te remmen. Gemodificeerde GLP-1 clonen halveren de snelheid waarmee die afbraak normaal gaat, door middel van een door wetenschappers ingebouwde resistentie versus DPP-4. Op deze manier herstelt men het evenwicht van het systeem als geheel.

[1]

Behandeling met Mounjaro

Mounjaro is gebaseerd op de GLP-1 analoog tirzepatide die goedgekeurd is voor de behandeling van diabetes type 2 en per injectie wordt toegediend.[1]

Tegen-indicaties

Mounjaro mag niet gebruikt worden door mensen die schildklierkanker hebben of die uit een familie komen waar schildklierkanker voorkomt. Mounjaro kan deze vorm van kanker bevorderen.[1][3]

Patiënten die pancreasproblemen, nierziekte, een ernstig maagprobleem, moeite met het verteren van voedsel, last met vertraagde maaglediging of oogcomplicaties hebben, als gevolg van diabetes, dienen dat voor te leggen aan hun dokter. Al deze ziektebeelden vormen redenen om geen behandeling met Mounjaro op te starten, tenzij met grote voorzichtigheid.[1]

In geval dat u plannen hebt voor zwangerschap, in verwachting bent of borstvoeding geeft, wordt aanbevolen om voorzichtigheidshalve geen Mounjaro te nemen. Ook al zijn er vooralsnog geen sluitende bewijzen dat dit schadelijk zou zijn voor de ongeboren beby, er is ook geen sluitend bewijs dat dit niet zo zou zijn.[1]

Administratie

Mounjaro dient één keer per week ingespoten te worden, steeds op hetzelfde tijdstip. De injectie moet subcutaan, op een droge en schone plek, in de spieren van de buik, een dijbeen, onderrug of bovenarm. Er dient iedere keer een andere plek gekozen te worden, om beschadiging en ontsteking van de huid te voorkomen.[1]

Beschikbare pennen
2.5 mg enkelvoudige-dosis
5 mg enkelvoudige-dosis
7.5 mg enkelvoudige-dosis
10 mg enkelvoudige-dosis
12.5 mg enkelvoudige-dosis
15 mg enkelvoudige-dosis
Mounjaro Injectie Regime
Week 1-42.5 mg
Week 5-?5 mg
Indien de glucosespiegel nog niet onder controle is wordt de dosis verhoogt met 2,5mg.
Week 9-?7,5 mg
Indien de glucosespiegel nog niet onder controle is wordt de dosis verhoogt met 2,5mg.
Week 13-?10mg
Indien de glucosespiegel nog niet onder controle is wordt de dosis verhoogt met 2,5mg.
Week 17-?12,5mg
Indien de glucosespiegel nog niet onder controle is wordt de dosis verhoogt met 2,5mg.
Week 21-?15 mg
15 mg is de maximum toegelaten onderhoudsdosis.

[1]

Bijwerkingen

Ga onmiddellijk naar de spoed of bel de ambulance indien u een allergische reactie of ernstige bijwerkingen vertoont.

Mogelijke bijwerkingen Mounjaro
Allergie – spoedgevallenCourant (5%) – arts contacterenErnstig – spoedgevallen
netelroosmisselijkheidverandering in zicht
moeilijk ademendiarreegezwel in de nek
flauwteverminderde eetlustmoeilijk slikken
zwellen gezichtovergevenschorre stem
pancreatitis & sterke maagpijnconstipatiekortademigheid
pancreatitis & misselijkheiddyspepsiegalblaasziekte & krijtkleurige ontlasting
pancreatitis & overgevenbuikpijngalblaasziekte & maagpijn
 galblaasziekte & misselijkheid
galblaasziekte & maagzuur
galblaasziekte & opgeblazen gevoel
galblaasziekte & intense maagpijn
symptomen van laag bloedsuiker
nierproblemen & verminderd urine volume
nierproblemen & gezwollen voeten of enkels
nierproblemen & vermoeidheid
nierproblemen & kortademigheid
[1]

Overdosis

Een overdosis is een dosis die een piek in de bloedspiegel van een actieve substantie veroorzaakt die voorbij gaat aan de maximum veilige dosis en die medische bijstand vereist om tot een normaal niveau terug gebracht te worden.

Om zo een piek in concentratie van tirzepatide in het bloed te voorkomen zijn de volgende gebruiksregels vastgesteld:

  • Indien men het tijdstip wil wijzigen kan dat maar dan moeten er minstens 72 uren zitten tussen het laatste tijdstip van inspuiten en het nieuw gekozen tijdstip.
  • Indien een dosis gemist wordt kan deze toch nog gezet worden tot 96 uren na het normale tijdstip. Als deze verstreken zijn dan mag de dosis niet langer genomen worden en dient men gewoon de volgende dosis terug te nemen op het vastgestelde tijdstip. Deze regels zijn ontwikkeld om overdosering te voorkomen.[1]

Indien u denkt dat u een overdosis meemaakt bel dan onmiddellijk

U bevindt zich in Vlaanderen

Belgisch anti-gif centrum

070 245 245

U bevindt zich in Nederland

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

088 755 8000

Veel gestelde vragen

Dat is nodig omdat balanceren van de glucosespiegel, enerzijds, en afvallen, anderzijds, andere concentraties, andere dosissen en andere behandelingsplannen vragen. Daarnaast is het ook beter voor branding en promotie van producten omdat een specifieke indicatie en eigen naam herkenbaarder en aantrekkelijker zijn voor gebruikers.

GLP-1 medicamenten brengen bij redelijk wat mensen bijwerkingen teweeg. Meestal zijn deze eerder mild en verdwijnen weer spoedig, maar in sommige gevallen moeten mensen stoppen en eventueel veranderen van medicament omdat de bijwerkingen blijven aanhouden. Mits goede doktersbegeleiding merkt u problematische evoluties echter snel op en kan u tijdig aanpassingen doen, zodat Mounjaro in dat geval zelden tot gevaarlijke situaties leidt.

Diverse GLP-1 medicamenten zijn hetzelfde in dat ze deels clonen zijn van het lichaamseigen GLP-1 incretine én dat ze bijkomend 1 of meerdere modificaties in hun eiweitstrengen hebben, met de bedoeling de GLP-1 werking te versterken. Die modificaties maken de analogen effectiever dan het origineel (incretine) waar ze oorspronkelijk op gebaseerd zijn. Maar welke strengen precies gemodificeerd zijn en hoe is in al deze medicamenten anders, waardoor ieder medicament verschilt in voorgeschreven dosis, behandelingsplan, en effect.

Bij labotesten heeft men door toediening van GLP-1 analogen schildklierkanker kunnen doen ontwikkelen bij dieren. Dit lijkt erop te wijzen dat GLP-1 analogen in hoge concentraties kanker kunnen veroorzaken. Er is vooralsnog geen sluitend bewijs dat GLP-1 analogen kankerverwekkend zijn, noch dat ze het niet zijn.

Vooralsnog is Zepbound enkel in de VS goedgekeurd. Het is ons niet duidelijk wanneer het middel ook geratificeerd raakt door het EU agentschap dat instaat voor goedkeuringen van medicijnen. Zulk een beslissingsproces kan lang duren. Voorlopig moeten mensen die willen afvallen het doen met GLP-1 analogen die daarvoor bedoeld zijn: Wegovy, Saxenda en anderen.

Bronnen

[1] Accesdata FDA. Highlights of prescribing information. Mei 2022. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/215866s000lbl.pdf

[2] US Food and Drug Administration. FDA approves new medication for chronic weight management. 8 november 2023. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-medication-chronic-weight-management

[3] Nauck MA, Friedrich N. Do GLP-1–based therapies increase cancer Risk? 17 juli 2013. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-medication-chronic-weight-management