Saxenda kopen

Saxenda

Voor Vlaanderen (BE/NL)

Voor Nederland (NL/NL)

Wat is Saxenda

Saxenda is een geneesmiddel om af te vallen dat voorgeschreven wordt aan mensen met overgewicht + gewichtsgerelateerde complicaties, en mensen met obesitas. De actieve stof in Saxenda is liraglutide, een GLP-1 agonist analoog, ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk.

Werkzaamheid

Liraglutide, zoals gezegd de actieve stof in Saxenda, is een synthetische cloon van het natuurlijk in het lichaam voorkomende hormoon incretine. Het zet net als incretine de betacellen in de Eilandjes van Langerhans in de pancreas aan om meer insuline te produceren. Meer insuline in het bloed zorgt voor een vertraagde maaglediging en tragere darmfunctie, dewelke het verzadigingsgevoel vergroot en de tot totstandkoming van het hongergevoel vertraagt. Verder remt het bij hoog bloedsuiker de productie van glucagon door de pancreas-alpha-cellen, en vermindert het, terwijl het tegelijkertijd hun proliferatie promoot, de apoptosis van pancreas-beta-cellen. De combinatie van al deze fysiologische veranderingen beïnvloed het eetlustcentrum in de hypothalamus op zulk een wijze dat de patiënt minder zin heeft om te eten.[1]

GLP-1 agonist analoge medicijnen worden naast voor gewichtsverlies ook voor Diabetes type 2 (hun initieel oogmerk) en cardiovasculaire ziekten, gebruikt.[1]

Hoe gebruiken?

Gebruik een voorschriftplichtig medicament nooit op eigen initiatief. Raadpleeg om ongelukken te voorkomen altijd eerst een gediplomeerd arts.

Saxenda wordt eenmaal dagelijks, steeds op hetzelfde tijdstip, en onafhankelijk van de maaltijden, subcutaan geïnjecteerd met speciaal voor het medicament ontwikkelde spuit-pennen. Wil u een significant gewichtsverlies met Saxenda bekomen dan is het essentieel de behandeling te combineren met lichaamsbeweging en dieet.[2]

Om het lichaam de tijd te geven te wennen aan deze nieuwe stof en de kans op bijwerkingen te minimaliseren wordt de inname gradueel geëscaleerd tot u aan de onderhoudsdosis zit.[2]

FaseDosis
Week 10,6 mg, eens per dag
Week 21,2 mg, eens per dag
Week 31,8 mg, eens per dag
Week 42,4 mg, eens per dag
Week 53,0 mg, eens per dag[2]

De onderhoudsdosis bedraagt 3mg, eens per dag. Indien het lichaam deze dosis niet verdraagt is stopzetting aanbevolen, omdat lagere dosissen volgens statistieken niet effectief zijn voor gewichtsmanagement. Wederom, raadpleeg uw arts.[2]

Na 16 weken dient de therapie te worden geëvalueerd. Indien men niet meer dan 4% van het initiële gewicht is kwijtgeraakt wordt aanbevolen van te stoppen met Saxenda en andere oplossingen te overwegen.[2]

Prijs

Prijzen variëren van land tot land. Wat zeker is, is dat Saxenda een stuk goedkoper is dan Wegovy, het andere injecteerbare GLP-1 afslankproduct van Novo Nordisk. Verder hangt de prijs ook af van of u al dan niet een terugbetaling krijgt van uw ziekenfonds.

Hoe en waar kopen

U kan Saxenda in principe in iedere legitieme apotheek kopen, bij u in de buurt of online, op farmaceutische dienstenplatformen. Ook al lijken de prijzen iets duurder online, dat komt omdat deze platformen ook online consultatie en levering mee in de prijs verrekenen. Let wel op dat u Saxenda niet koopt van frauduleuze sites. Indien een site geen voorschrift vraagt weet u hoe laat het is: een legitieme site houdt zich altijd aan de regelgeving. Saxenda kopen zonder voorschrift levert u op met een product waarvan u de inhoud niet kan vertrouwen. Dit kan leiden tot een behandeling die niets oplevert, in het beste geval, of tot erge bijwerkingen en zelfs de dood, in het slechtste geval.

Kopen in Nederland

Saxenda is verkrijgbaar in zowel België als Nederland. U hoeft er dus niet de grens voor over.

Beschikbaarheid in Duitsland/Spanje

Saxenda is eveneens bestelbaar in Duitsland en Spanje. Dit kan handig zijn als u in Spanje/Duitsland op vakantie gaat en uw voorraad op is. U bestelt dan op een Duits/Spaans farmaceutisch platform en laat het product bij u op hotel leveren. Het is ons niet bekend of er zulke online platformen zijn in Turkije.

Alternatieven

Voorbeelden van andere GLP-1 agonist analogen zijn: exenatide, lixisenatide, albiglutide, dulaglutide, semaglutide, etc. Echter, indien u slecht reageert op één GLP-1 agonist analoog, is de kans groot dat u ook gevoelig zult zijn voor de anderen. Dan is het misschien tijd om een totaal andere medicatieklasse te bekijken. Raadpleeg altijd uw arts vooraleer u keuzes maakt omtrent medicatie.[1]

Saxenda vs Wegovy

Saxenda (liraglutide) en Wegovy (semaglutide) zijn beiden injecteerbare GLP-1 agonisten, al is er wel enig verschil in werkzaamheid. Wegovy zou iets betere resultaten geven maar Saxenda is een gevestigde waarde, beter verkrijgbaar, en goedkoper.[3][4]

 Saxenda (liraglutide)Wegovy (semaglutide)
mensen met overgewicht of obesitas5-8% 15,8%
obesitas of overgewicht + aan overgewicht gerelateerde ziekten7,4%14,9%
prijsgoedkoperduurder
verkrijgbaarheidbeter verkrijgbaarmoeilijker verkrijgbaar

Saxenda en alcohol

Saxenda en alcohol hebben geen directe interactie met elkaar maar hebben beiden een bloedsuikerverlagend effect. Daarom is het noodzakelijk om eventueel alcoholgebruik tijdens uw Saxendatherapie met uw arts te bespreken, alvorens u de twee gaat combineren.[2]

Bijwerkingen

Meer voorkomend / mildMinder voorkomendZeldzaam / ernstig
Algemeen gevoel van ongemak of ziekte, hoofdpijn, koorts, loopneus, rillen, geïrriteerde keel, zweten, heesheid, ongewone vermoeidheid of zwakte. Pijn aan de blaas, bloedige of gewolkte urine, rillingen, hoest, diarree, moeilijk, brandend of pijnlijk urineren, regelmatige drang om te plassen. Misselijkheid, overgeven, verlies van eetlust,  lage rugpijn of pijn aan de zij, spierpijn, gewrichtspijn. Moeite met slapen.Vertroebeld zicht, duizeligheid, nerveusheid, oorkloppingen, trage of snelle hartslag.Angst, koud zweet, verwarring, depressie, verlies van bewustzijn, nachtmerries, aanvallen, dubbele tong. Netelroos of striemen, jeuken, bleke huid, grote netelroosachtige zwelling in aangezicht, oogleden, lippen, tong, keel, handen, voeten of genitaliën, uitslag, roodhuid van de huid. Vergrootte honger, koude, wankelheid.[2]

Waarschuwingen en voorzorgen

Saxenda combineren met andere GLP-1 agonisten kan gevaarlijk zijn voor uw bloedsuikerlevels. Bespreek alle medicamenten die u neemt, en diegene die u wil nemen, met uw dokter.[1]

Er is nog onderzoek nodig naar de effecten van het combineren van Saxenda met andere medicamenten en natuurlijke genezende middelen zoals kruiden en supplementen. Daarom is het het beste om zo min mogelijk te combineren en uw gebruik van medicamenten en natuurlijke middelen altijd met uw arts te bespreken. Deze heeft immers steeds toegang tot de meest recente wetenschappelijke bevindingen.[1][2]

Men is niet zeker of glp-1 agonisten al dan niet een gevaar vormen voor de foetus tijdens zwangerschap of de baby tijdens de borstvoeding. Deze onzekerheid is voldoende om Saxenda niet te gebruiken indien u zich in die situatie bevind.[1][2]

A: Sommige mensen voelen al minder honger binnen de drie dagen. Maar vooraleer u verandering ervaart in uw gewicht moet u wat langer wachten. De meeste mensen merken gewichtsverlies vanaf 2-3 weken. Sowieso werkt het medicament pas op volle kracht vanaf week 5, wanneer u aan de onderhoudsdosis toe komt.

Patiënten gebruiken Saxenda gemiddeld 57 weken. en zijn gemiddeld na 56 weken 12% van het gewicht dat ze hadden toen ze begonnen kwijt – tegenover 3% bij mensen die enkel dieet volgden en lichaamsbeweging. Neem Saxenda zolang u dokter het aanbeveelt.

A: U dient Saxenda consistent iedere dag in te nemen om effect te bekomen. Indien u lijdt onder bijwerkingen kan het nodig zijn om langer in de dosisfase waar u op dat moment zit, te blijven, in plaats van te escaleren naar de hogere dosis, of simpelweg te stoppen en een alternatief te zoeken. Deze beslissing kan enkel genomen worden in samenspraak met een arts.

A: Het precieze tijdstip hangt af van voorkeur. Maaltijden spelen geen rol, aangezien het middel rechtstreeks in de bloedbaan ingespoten wordt. Voor het medicament is het vooral van belang dat u voor het toedienen iedere dag hetzelfde tijdstip aanhoudt.

A: Indien u wil switchen van avond- naar ochtendinname laat dan 1 inname vallen.  Stel dat u bijvoorbeeld uw laatste dosis hebt genomen op maandagavond om 19u, dan neemt u uw eerstvolgende dosis op woensdagochtend, op het door u gekozen nieuwe inname moment. Feitelijk laat u dan niet een hele maar slechts ongeveer een halve dosis vallen. Dat is beter dan een halve dosis meer nemen, omdat dit een opstoot in bijwerkingen zou kunnen veroorzaken.

A: Pre-diabetes en diabetes-type 2 zijn beiden geïndiceerd voor behandeling met GLP-1 agonisten, maar gewichtsverlies en cardiovasculaire kwalen zijn dat ook.  Saxenda is specifiek ontwikkeld voor afvallen. Als u het zou gebruiken voor diabetes is het onduidelijk hoeveel u dan precies zou moeten nemen. Dit kan leiden tot het uitblijven van effect,  of erger nog, overdosering.

A: Een therapie met Saxenda moet, net zoals dat het geval is bij alle behandelingen met glp-1 agonist analogen voor gewichtsverlies, gepaard gaan met een uitgebalanceerd dieet en lichaamsbeweging.

A: Neen, in geen geval. Insuline injecties zijn een substituut voor de lichaamseigen insuline, terwijl Saxenda een supplement is voor het lichaamseigen incretine. Beiden hebben een andere functie in de glucose verwerkingsketen van het lichaam. De werkzaamheid van incretine is een voorwaarde voor insuline productie. Het zet de betacellen in de pancreas (eilandjes van Langerhans) aan om insuline te produceren. Bij diabetes type 2 heeft dit een genezend effect omdat de cellen van de Eilandjes van Langerhans bij dit syndroom nog productievermogen kennen. In geval van diabetes type 1, echter, werken deze cellen niet langer, waardoor GLP-1 agonist supplementatie geen zin meer heeft. Men kan logischerwijs niet iets stimuleren dat er niet is. Insuline inspuiting is dan een must wil men de spijsvertering in balans houden houden en hyperglycemia voorkomen.

A: Saxenda kan bijwerkingen veroorzaken, en in sommige gevallen ernstige. Om deze reden is het belangrijk om een dieet aan te houden dat specifiek is ontworpen om GLP-1 analoge therapie te ondersteunen. Bijwerkingen kunnen vermindert en vermeden worden door voorzichtig te kiezen wat u eet.

A: Eender welke gediplomeerde arts kan dat.

A: Omdat de onderhoudsdosis de werkzame dosis is. De dosissen die in de fases daarvoor komen zijn er om het lichaam te doen gewennen. Als mensen direct met de werkzame dosis zouden beginnen, zonder voorbereiding, zouden de bijwerkingen mogelijks te overweldigend zijn.

A: Het zijn beiden GLP-1 agonist analogen, maar ieder gebaseerd op andere substanties: semaglutide in het geval van Ozempic, en liraglutide in het geval van  Saxenda, en ze worden geproduceerd voor de behandeling van verschillende ziektes. Ozempic is een medicijn voor de behandeling van diabetes type 2.

A: Neen, de enige GLP-1 analoog in tabletvorm is Rybelsus, een middel voor de behandeling van diabetes type 2.

A: GLP-1 agonist analogen veroorzaken een significante verandering in de spijsvertering. Het is normaal als uw darmen daar even van overhoop liggen.

A: Enerzijds een uitgebalanceerd dieet om bijwerkingen te verzachten of te voorkomen en het gewichtsverlies te versterken, en anderzijds een sportief regime, zijn beiden onontbeerlijk als ondersteuning bij het afvallen met Saxenda.

A: Ja, in lijn liggend met de natuurlijke wetten van de aard van materiële substanties, zal een hogere concentratie van een actieve stof meer potentie geven voor bijwerkingen.

Bronnen

[1] Collins L, Costello RA. Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists. 13 januari 2023. Bezocht 7 november 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551568/

[2] Novo Nordisk. Saxenda Liraglutide Injection 3 mg. December 2020. Herzien 2023. Bezocht 8 november 2023. https://www.novo-pi.com/saxenda.pdf#guide

[3] BCFI. Commentaar: liraglutide bij de behandeling van obesitas. Januari 2017. Bezocht 8 november 2023. http://www.bcfi.be/nl/articles/2678?folia=2673

[4] Domenica M R, Greenway F, Usman K. Effect of Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Daily Liraglutide on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity Without Diabetes. January 11, 2022. Bezocht 8 november 2023. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787907