Mysimba tabletten kopen

Mysimba

Mysimba (in de EU) en Contrave (in de USA), zijn merknamen voor het FDC medicament naltrexone/bupropion. Een FDC (Fixed Dose Combination) of Combinatie met vaste dosis, is een medicijn dat bestaat uit 2 medicinale stoffen die qua hoeveelheid in een specifieke verhouding tot mekaar staan en op zulk een manier geïntegreerd zijn dat zij functioneren als waren zij één agent.[1]

De farmaceutische combinatie Mysimba is geïndiceerd voor de behandeling van overgewicht en om te stoppen met roken.

U kunt dit artikel gebruiken als extra geheugensteun maar lees zeker altijd goed de bijsluiter. En hou u bovenal aan de instructies die uw arts u geeft op het ogenblik dat u een voorschrift gaat halen en vervolgens op regelmatige basis tijdens de behandeling.

Wat is overgewicht?

In dagdagelijkse spreektaal, duidt men met de term ‘overgewicht’, aan dat men teveel weegt. Maar wat is teveel? Te veel bekeken vanuit welke oogpunt? Dit kan zijn: meer dan wat u goed vindt, of meer dan anderen vinden dat goed is. Goed voor uw looks, of goed voor uw gezondheid? Dit hangt af van de specifieke maatstaf die u hanteert wanneer u over overgewicht spreekt. U geeft tijdens een gesprek context die uw luisteraar helpt te begrijpen waar op u doelt.

Echter het overgewicht waarover we het hier hebben, betreft overgewicht in relatie tot de door de medische wetenschap vastgelegde maatstaf. Medisch gezien spreekt men van overwicht bij een BMI van 27 of hoger. BMI staat voor Body Mass Index. Dit is een gestandaardiseerde berekening die de verhouding berekend van uw lengte ten overstaande van uw absoluut gewicht. Want wat overgewicht is voor een mens met een klein lichaam, is het niet noodzakelijk voor een mens die dubbel zo groot is.

Bij de behandeling van overgewicht heeft men naast de standaard van BMI 27 of hoger, ook een standaard vastgelegd die extreem overgewicht of obesitas vaststelt: een BMI van 30.

Mysimba mag worden voorgeschreven vanaf men

  • overgewicht heeft, aangevuld met een medische complicatie die door dat overgewicht veroorzaakt wordt

of

  • wanneer men aan obesitas lijdt.

[2]

Waar kopen?

Mysimba kan zowel in Nederland als in België overal gekocht worden, zowel offline, in buurtapotheken, als online, bij de websites van buurtapotheken als op farmaceutische platformen. Deze platformen zenden het medicament naar uw thuis, u hoeft er de zetel niet voor uit, zelfs niet indien u een voorschrift nodig hebt.

Kruidvat heeft Mysimba niet omdat zij een drogisten-keten zijn en drogisten mogen enkel niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en supplementen verkopen. U vindt in Kruidvat wel andere middelen die kunnen helpen met afvallen of stoppen met roken.

Behoedt u voor frauduleuze verkopers van medicamenten. U kan deze herkennen aan substantieel lagere prijzen in vergelijking met reguliere apotheken of aan het feit dat zij voorschrift-medicatie aanbieden zonder u om een voorschrift te vragen. U kan hun apothekerslicentie altijd opvragen om u te vergewissen van hun oprechtheid.

Hebt u een voorschrift nodig?

U hebt een voorschrift nodig voor Mysimba. Het verkrijgen van dit document garandeert dat u alle middelen in handen hebt om het medicament correct te gebruikten. Een behandeling met Mysimba dient bijvoorbeeld gepaard te gaan met lichaamsbeweging en dieet. Een voorschrift garandeert dat u doorlopend instructies krijgt van een arts betreffende alle aspecten van de behandeling en dat u optimaal geplaatst om deze goed uit te voeren. U hebt dan iemand waarbij u steeds terecht kan indien u nog vragen hebt, of wanneer er eventueel bijwerkingen optreden.

Normaal gezien haalt u het voorschrift op vóór u naar een apotheker toe stapt. Online farmaceutische platformen echter hebben het voordeel dat zij u online consultatie aanbieden tijdens uw bestelling, met dokters waarmee zij geassocieerd zijn. U vult een medisch onderzoek in en na inzage door één van hun artsen ontvangt u het voorschrift en wordt de aankoop afgerekend en het medicament naar uw thuis toe gestuurd. Deze komt 24 tot 48 uren na bestelling bij u aan, weekeindes niet meegerekend.

Prijs

De prijs kan een beetje verschillen van land tot land tot land, maar het voordeel behaalt u vooral wanneer de zorgverzekering of mutualiteiten tussenkomen. In Nederland wordt Mysimba terugbetaald maar in België betaalt u momenteel de volle pot. Er zijn geruchten dat het middel bestellen in Duitsland of Spanje goedkoper zou zijn, maar dit geldt enkel wanneer u in het respectievelijke land verblijft. Bevindt u zich in België, koop dan in België, bevindt u zich in Nederland, koop dan in Nederland. Kopen in het land waar u zich bevindt is altijd het beste, omdat u enkel in dat geval kan genieten van alle voordelen dat een farmaceutisch platform biedt.

Wat zijn FDC’s?

FDC’s zijn een specifieke vorm van gecombineerde medicamenten.[1] Gecombineerde medicamenten onderscheiden zich van codrugs. Dit zijn synergetische medicijnen bestaande uit twee oorspronkelijk gescheiden compounds die chemisch met mekaar geïntegreerd zijn en als het ware verworden zijn tot één middel. Voorbeelden van andere FDC merken:

  • Actoplus Met (metformine & pioglitazone)
  • Metatensin (reserpine, trichlormethiazide)

Naltrexone-bupropion

 naltrexonebupropion
klasseantidotaantidepressiva
merkenVivitrolWellbutrin
Zyban
indicatiealcoholmisbruik
opioïdemisbruik
depressie
seizoensdepressie
tabaksverslaving
overgewicht
contra-indicatiealcohol of opioïdegebruik
fysieke opioïdeverslaving
personen onder de 18
methadon gebruik
leverproblemen
nierproblemen
allergie aan naltrexone
epileptische aanvallen
eetstoornis
fysieke alcoholverslaving
MAO inhibitoren (14 dagen tussen)
zwangerschap en borstvoeding vereisen voorzichtigheid
mogelijke bijwerkingenopioïdeoverdosis
huidreacties op de plaats van injectie
opioïden ontwenningsverschijnselen
leverschade of hepatitis
suïcidale gedachten
paniek
moeilijk slapen
epileptische aanvallen

[4][5]

Gebruik

Mysimba wordt via tabletten toegediend

 Aantal tablettenWanneer nemen?Totale dagelijkse dosis
Week 11 / dag1 ‘s ochtends8 mg naltrexone hydrochloride / 90 mg bupropion hydrochloride
Week 22 / dag1 ‘s ochtends 1 ‘s avonds16 mg naltrexone hydrochloride / 180 mg bupropion hydrochloride
Week 33 / dag2 ‘s ochtends 1 ‘s avonds24 mg naltrexone hydrochloride / 270 mg bupropion hydrochloride
Week 4 en daarna4 / dag2 ‘s ochtends 1 ‘s avonds32 mg naltrexone hydrochloride / 360 mg bupropion hydrochloride

[2]

Bijwerkingen

Veel voorkomend1 in 10 patiënten
misselijkheidangst
overgevenduizeligheid, verwardheid, zwakheid,
constipatieslaperigheid, moeilijk concentreren, sufheid
hoofdpijnveranderingen in smaak
 oorsuizen
 snelle of onregelmatige hartslag
 vapeurs
 verhoging bloeddruk
Ernstigpijn in de buik
toevaloverdreven zweten
Erythema multiformeuitslag, jeuken
Stevens-Johnson Syndroom Rhabdomyolysishaarverlies
 Lupus huiduitslaggeïrriteerd voelen
Serotonine syndroomzenuwachtigheid
verergering lupussymptomenslapeloosheid
[2]

Contra-indicaties

Deze medicatie is tegengeïndiceerd voor vrouwen die zwanger gaan worden, het zijn, of borstvoeding geven. Gebruik Mysimba niet indien u aan nier- of leverinsufficiëntie lijdt, een hoge bloeddruk heeft die niet onder controle is, soms epileptische aanvallen krijgt, of een hersentumor, of wanneer u aan het ontwennen bent van een verslaving aan alcohol, drugs of medicamenten. Ook mensen die lijden aan eetstoornissen zoals anorexia of bolemia moeten dit medicament niet nemen. Gebruik het middel niet samen met medicamenten die onder de categorie van de MAOI’s vallen en ook niet als u aan psychiatrische problemen lijdt zoals bipolaire stoornis. Mysimba combineren met bepaalde andere medicamenten, innemen wanneer men een hoofdtrauma heeft opgelopen of aan diabetes lijdt, kan aanvallen opwekken.[2][3][4][5]

Overdosering

Te veel van dit medicament kan het serotoninesyndroom uitlokken. Het lichaam maakt van nature serotonine aan en dit is gezond zolang de hoeveelheid van deze stof niet boven een bepaalde limiet gaat. Dat kan een overdosis veroorzaken die levensgevaarlijk is. Dit is vooral een risico wanneer men Mysimba combineert met andere serotonineactiverende medicamenten.[2][3]

Veelgestelde vragen

Redelijk goed volgens een aantal studies. Zo verloren bij één onderzoek de 1742 deelnemers gemiddeld 6.1% van hun lichaamsvet.

Bovendien zagen diegenen onder die 1742 die naast overgewicht ook met diabetes kampten een verlaging van hun bloedsuiker.

Saxenda en Mysimba hebben een gelijkaardige indicatie maar zijn in weze totaal verschillende medicamenten. Saxenda is een GPL-1 analoog, terwijl Mysimba een combo is van een antidote en een anti-depressiva.

Beiden hebben als effect dat uw verlangen naar eten afneemt maar Mysimba werkt vooral in op uw hersenen om dit doel te bereiken, terwijl Saxenda inwerkt op uw hormonen. Verder wordt Saxenda ingespoten terwijl Mysimba in tabletvorm wordt ingenomen. Beiden beginnen ongeveer rond 16 weken te werken.

Mysimba is niet geïndiceerd om mensen met zuikerziekte te behandelen, maar het valt op dat mensen met overgewicht die daarnaast ook diabetes hebben, hun suikerlevel zien dalen.

Om dezelfde reden dat Mysimba niet verkocht wordt op Kruidvat wordt het ook niet verkocht op Bol.com. Beiden hebben geen apothekerslicentie en mogen zodoende allebei geen voorschriftplichtige medicamenten verkopen.

Indien u het middel iedere dag inneemt bereikt het medicament haar volle kracht na ongeveer 4 weken. Dat haar werking pas dan optimaal is komt onder andere doordat u de dosis geleidelijk aan optrekt, om uw lichaam de kans te geven te wennen aan het middel. Gedurende deze tijd zal u wellicht een zich gradueel versterkende afname van uw trek in voedsel opmerken.

Bronnen

[1] Chandler SG, Lekha S. Fixed dose drug combinations (FDCs): rational or irrational: a view point. 21 februari 2008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2432494/

[2] European Medicines Agency. Summary of product charasteristics.  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mysimba-epar-product-information_en.pdf

[3] Onakpoya IJ, Lee JJ, Mahtani KR, Aronson JK, Heneghan CJ. Naltrexone–bupropion (Mysimba) in management of obesity. April 2020. Herzien februari 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7098870/

[4] American Association of Psychiatric Pharmacists. Bupropion. Herzien januari 2016. https://www.nami.org/NAMI/media/NAMI-Media/Research/Bupropion.pdf

[5] Singh D, Saadabadi A. Naltrexone. 30 mei 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534811/