Wegovy kopen

Wegovy

Voor Vlaanderen (BE/NL)

Voor Nederland (NL/NL)

Wat is Wegovy?

Wegovy is een medicament voor mensen met obesitas of overgewicht en gewichtsgerelateerde complicaties, die er enkel op eigen kracht niet in slagen om af te vallen. Het wordt voorgeschreven samen met dieet en lichaamsbeweging.[4]

Overgewicht

Meer mensen dan ooit kampen met overgewicht, vooral in westerse landen. Dat is wellicht te wijden aan het overaanbod van vette en gesuikerde voeding en dranken, een sedentaire levensstijl, een gebrek aan sportieve activiteiten, en onze genetische aanleg.

Onze genen bepalen hoe groot het effect is alle andere factoren die gewichtstoename bevorderen en sommige mensen hebben genetische stoornissen die ervoor zorgen dat zij zeer gemakkelijk neigen naar overgewicht.

Overgewicht wordt een probleem wanneer het onze activiteiten begint te hinderen en het lichaam in zijn geheel gaat belasten. Men spreekt van obesitas wanneer zulke complicaties levensbedreigend dreigen te worden. Om strikt onderscheid te maken tussen extreem ondergewicht, ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en obesitas hanteert men de Body Mass Index. Dit is een index gebaseerd op de formule gewicht / lengte² en men heeft quotiënten vastgesteld die de grenzen aangeven tussen de verschillende categorieën van gewicht. Deze grenzen gebruikt men om mensen te diagnosticeren en te bepalen welke behandeling van toepassing op hen is. Bereken uw BMI hier.

De BMI is niet sluitend als diagnosemiddel omdat nog andere factoren dan lengte een rol spelen bij gewicht, bijvoorbeeld de zwaarte van beendergestel en spiermassa. Daar bijkomend kan de schaal een vertekend beeld geven bij extreem lange of korte mensen, of bij mensen met een Aziatische achtergrond, omdat deze mensen andere lichaamsverhoudingen hebben dan de rest van de wereldbevolking. Ondanks deze kanttekeningen is de BMI al jaar en dag het beste middel dat dokters voor handen hebben om gewicht te categoriseren en patiënten te diagnosticeren.[2]

Aan overgewicht gerelateerde ziekten

Obesitas kan samenhangen met een eindeloze lijst van kwalen. We vernoemen hier de voornaamsten:

 • diabetes;
 • hoge bloeddruk;
 • depressie;
 • obstructieve slaap apneu;
 • artrose;
 • bepaalde kankers;
 • hartziekte en hartaanval;
 • jicht;
 • etc.

Er zijn ook mensen met obesitas die geen enkele aan overwicht gerelateerde kwaal hebben. U hebt meer kans om één of meerdere van deze walen te hebben indien u obesitas ‘in de familie hebt’, dat wil zeggen, indien u obesitas genetisch hebt overgeërfd van uw ouders/grootouders.[1]

Werkzaamheid & effect

Wegovy bevat semaglutide als werkzame stof. Semaglutide is qua werking een GLP-1 receptor agonist en is daarin analoog aan het hormoon incretine, dat lichaamseigen is. Dit hormoon stimuleert, nadat u een maaltijd verorbert hebt, de cellen van de eilandjes van Langerhans om insuline af te scheiden. De insuline verwerkt de glucose die in het voedsel zit dat u gegeten hebt en voegt die toe aan de bloedstroom. Semaglutide wordt een analoog van incretine genoemd omdat het haar werking nabootst en hetzelfde effect veroorzaakt  Op deze manier wordt de balans van het glucose systeem van het lichaam hersteld. De vertering vertraagt en de persoon voelt zich sneller verzadigt. Het resultaat is dat gewicht, dat men bijgekomen was door een verstoord metabolisme, er weer afgaat, en dat men tot zijn gezond gemiddeld gewicht komt. Wegovy kan de balans herstellen zolang de disbalans niet al te groot is.[3]

Komt u in aanmerking voor Wegovy?

Voorwaarden voor een Wegovy behandeling
 VolwassenenKinderen (12 jaar en ouder)
ObesitasBMI van 30 kg/m2 of hoger.95% van de BMI voor  leeftijd en geslacht.
OvergewichtBMI van 27 kg/m2 of hoger +  medische problemen gerelateerd aan uw gewicht: hoge bloeddruk, diabetes type 2, hoge cholesterol.95% van de BMI voor  leeftijd en geslacht.

Uw dokter zal uw diagnose stellen en bepalen of u aan obesitas dan wel overgewicht met complicaties lijdt. In beide gevallen komt u in aanmerking om Wegovy te nemen.[4]

Hoe Wegovy gebruiken

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik Wegovy niet indien u

 • tumoren in uw klieren hebt (endocrine neoplasia);
 • u of een aanverwant medullaire carcinoma had of heeft (een vorm van schildklierkanker);
 • allergisch bent aan 1 van de 3 ingrediënten van Wegovy;
 • binnen twee maanden een zwangerschap plant;
 • zwanger bent.[1]

Verwittig uw arts indien u ooit één of meerdere van de volgende ziekten had

 • een maag of darmziekte;
 • pancreatitis;
 • oogproblemen gerelateerd aan diabetes;
 • depressie/zelfmoord gedachten/psychose;
 • nierziekte.

Behandeling

ToedieningDosisLocatieAandachtspunten
Wegovy komt in injectiepennen. Deze worden subcutaan (onderhuids) gezet.1x wekelijks, op dezelfde dag en tijdstipbuik dij bovenarmonafhankelijk van uw maaltijden; iedere dag een ander plekje zodat injectiewondjes kunnen herstellen.

Prijs

Wegovy is een duur medicament, maar indien u over een privé gezondheidsverzekering beschikt die medicatie dekt, of woont in een land waar de aankoop van medicatie wordt gesubsidieerd door de overheid via mutualiteiten of publieke verzekeringsfondsen, is de prijs doenbaar. Als we iets goed willen, hebben we er vaak ook wat voorover, al is dit niet voor iedereen haalbaar, praktisch gezien. Gelukkig bestaan er nog alternatieven.

Wegovy kopen

Manieren om Wegovy te kopen
TraditioneelModernIllegaal
Maak een afspraak met uw huisarts. Ga op consultatie bij hem en ontvang een voorschrift. Loop naar uw lokale apotheek. Ga naar huis en start de behandeling.Zoek een medisch diensten platform op het internet.Bestel Wegovy. Ontvang een medisch onderzoek (inbegrepen in de prijs). Krijg het product bij u thuis geleverd (inbegrepen in de prijs). Start de behandeling.Zoek een site die Wegovy aanbiedt zonder voorschrift en eventueel bitcoin aanvaardt als betaalmethode. Bestel Wegovy (of beter gesteld: datgene dat er voor doorgaat). Krijg het onbetrouwbare product bij u thuis geleverd. Start een behandeling met een product waarvan u niet weet wat het precies is. Waarschuwing: zulk acties gevaarlijk zijn voor uw gezondheid!

Waarschuwing

Indien u een product zonder voorschrift (recept) koopt van een illegale website weet u niet met zekerheid wat er in zit en dit kan leiden tot een zwakkere werking, geen werking, sterke bijwerkingen, en de dood.

Kopen in België en Nederland

U kan Wegovy in België niet in lokale apotheken kopen maar wel online. In Nederland kan u het zowel lokaal als online kopen. Wegovy is goedgekeurd voor gebruik in gans de EU.

Beschikbaarheid in Duitsland

Wegovy is ook te koop in Duitsland, maar u bent altijd beter van het thuis te kopen. Bent u toevallig in Duitsland om andere redenen dan kan u het natuurlijk gerust op Duitse sites kopen, en met uw bancontact of iDeal betalen. Vervolgens laat u het toekomen op uw tijdelijke Duitse verblijf.

Bestellen in Spanje

Bent u op vakantie in Spanje? Dan kan u Wegovy bestellen op Spaanse sites en laten aankomen op uw hotel. Bent u op vakantie in Frankrijk? Dan geldt hetzelfde principe. U hoeft dus nergens in de EU verstoken te blijven van het afslankmedicament van uw keuze.

Alternatieven

De voor de hand liggende alternatieven zijn de diverse andere GLP-1 analogen. We noemen er enkelen als voorbeeld:

MerknaamWerkzame stof ( GLP-1 analoog)
Ozempicsemaglutide
Mounjarotirzepatide
Trulicitydulaglutide
Tanzeumalbiglutide
Saxendaliraglutide

Wegovy vs Saxenda

Saxenda bevat de stof liraglutide, hetgeen een GLP-1 analoog is net als semaglutide. Het medicament wordt net als Wegovy geïnjecteerd. In een vergelijkend onderzoek bleek dat mensen met overgewicht of obesitas die Wegovy gebruikten na 68 weken meer gewicht verloren (15,8%) dan mensen die Saxenda gebruikten (6.4%). [1][5]

Deze cijfers waren een resultaat van het nemen van de medicamenten samen met dieet en lichaamsbeweging.

Bij mensen die naast obese of overgewicht ook nog overgewicht gerelateerde ziekten hadden zoals hypertensie, type 2 diabetes of  dyslipidemia bedroegen de cijfers 14.9% voor Wegovy en 7.4% voor Saxenda.[1][5]

Wegovy en alcohol

Voorzichtigheid is geboden wanneer u graag alcohol nuttigt, want zowel Wegovy als alcohol beïnvloeden uw bloedsuikerlevels. Zeker als u diabetes hebt is het oppassen geblazen, omdat uw lichaam in dat geval zelf niet goed in staat is om haar glucoselevel in balans te houden. Bespreek uw alcoholgebruik daarom met uw dokter vooraleer u Wegovy begint te nemen.

Alcohol dient uitgesloten te worden indien uw diabetes niet onder controle is of als u hoge triglyceriden, neuropathie (zenuwschade), of pancreatitis hebt.

Tip:

Neem geen alcohol op een lege maag of na sportieve activiteiten.

Het is steeds noodzakelijk om uw dokter op de hoogte te stellen van alle medicamenten, supplementen of kruiden die u gebruikt en om nooit uw inname van 1 van deze zaken te wijzigen alvorens het met hem te bespreken.[1]

Bijwerkingen

 CourantZeldzaam
aandachtspuntenVaak voorkomend & niet gevaarlijk. Verdwijnen vanzelf. Indien niet, breng uw huisarts op de hoogte.Indien onderstaande bijwerkingen aanhouden of verergeren verwittig dan uw huisarts.
hoofdvertroebeld zicht verwarring depressie duizeligheid hoofdpijn angst koorts nervositeit nachtmerries, dubbele tong moeilijk slikken      
borstbeklemming in de borststreek versnelde hartslag 
buikpijn in de maag, zij, of onderbuik, mogelijk doorstralend naar de rug lucht in de darmen constipatie overgeven indigestie overdreven honger diarree verlies van honger misselijkheidmaagzuur boeren pijnlijke hoeveelhed lucht in de buik scheten laten ongemak, zwellen, gevoeligheid felle maagpijn         
ademhalinghoest moeilijk ademen 
algemeenaanvallen huiduitslag rillingen  koud zweet kille, bleke huid abnormale zwakheid / vermoeidheid donkere urine gele ogen/huid bijenkorfachtige zwellingen op aangezicht, oogleden, lippen, tong, keel, lippen, tong, handen, geslachtsorganen 

De partner-apotheek verstuurd Wegovy per post, DHL, Fedex en consoorten naar het adres dat u hebt opgegeven als leveringsadres.

Ja, uitzonderlijke zwakheid/vermoeidheid is één van de mogelijke bijwerkingen van Wegovy. Indien u hier last van hebt, raadpleeg dan uw arts.[1]

Een studie gepubliceerd in het magazine Diabetes Care stelt dat mensen die GLP-1 receptor agonist analogen gebruiken gedurende 1 tot 3 jaren een verhoogt risico hebben voor alle types van schildklierkanker. Ook een ander onderzoek uit 2022 vond een link tussen GLP-1 receptor agonist analogen en schildklier en kwaadaardige pancreas neoplasmen. Ook al hebben de bestaande studies nog geen sluitend bewijs geleverd dat GLP-1 receptor agonisten zoals semaglutide effectief zorgen voor een hoger risico op schildklierkanker, toch vond het Europese Medicamenten Agentschap’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) de bevindingen in de studies voldoende onrustwekkend om op 8 mei 2023 een richtlijn uit te reiken die bepaalt dat de makers van semaglutide: Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly, en anderen, vanaf July 26 2023, supplementaire informatie moeten geven over de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van hun producten.[6]

Wellicht beïnvloeden Wegovy en andere GLP-1 antagonist analogen de natuurlijke menstruatiecyclus van de vrouw. Veel vrouwen melden dat ze geen verschil merken, anderen merken wijzigingen op in de lengte van de cyclussen en nog anderen melden dat hun cyclussen algemeen verstoord geraken.[7]

Mensen die niet aan dieet doen of lichaamsweging zullen minder effect hebben. Ook het lichaam van mensen die zieker zijn reageert minder goed op Wegovy. Raadpleeg uw arts indien u geen of weinig effect ondervindt.

Mounjaro (tirzepatide) en Wegovy (semaglutide) zijn erg gelijkaardig qua werkzaamheid (GLP-1 antagonist analoog) en qua toediening (wekelijkse injectie) maar hun doel is anders.

Mounjaro is goedgekeurd voor de behandleing van type 2 diabetes terwijl Wegovy is goedgekeurd voor de behandeling van overgewicht.

Nochtans zorgen beiden voor gewichtsverlies, maar ze zijn, met hun respectievelijk doel voor ogen, anders qua concentratie en dosering. Gebruik medicatie enkel voor wat het is geïndiceerd en voorgeschreven.

Men is niet zeker over het waarom, maar er zijn vermoedens. Semaglutide verandert hoe het lichaam voedingstoffen opneemt en vertraagt de snelheid van de werking van maag en darmen, en deze verandering zou in sommige mensen voor diarree en in anderen voor constipatie zorgen.[8]

Aangezien Wegovy inwerkt op de suikerhuishouding van het lichaam en laag bloedsuiker voor een vermindering van energie zorgt lijkt het logisch dat een juist gebruik van Wegovy voor meer energie zal zorgen.

Voor diegenen die het nog niet weten: A1c is de eenheid van de algemeen gangbare glucosebloedtesten die mensen zelf thuis kunnen toepassen. De actieve stof in Wegovy, semaglutide, heeft inderdaad een balancerende impact op uw bloedsuiker. Maar, indien u ongerust bent over uw glucose levels, raadpleeg dan een dokter en vraag hem om medicamenten die daar specifiek voor bedoelt zijn. U kan als u wil, en de dokter gaat ermee akkoord, semaglutide kopen voor diabetes type 2, onder de merknaam Ozempic.[9]

Wegovy veroorzaakt bij veel mensen, vooral in het begin van de behandeling,  misselijkheid. Men is wederom niet zeker van de precieze oorzaak, maar aangezien Wegovy veranderingen veroorzaakt in het verteringsstelsel, is het niet verrassend dat, afhankelijk van de constitutie van de patiënt, die veranderingen meer of minder ophef zullen maken in zijn/haar lichaam.[10]

Dieet en lichaamsbeweging zijn onmisbaar om de voordelen van Wegovy ten volle te benutten. Maar ook goed slapen, niet roken, matig drinken, en letten op de inname van de nodige vitaminen en mineralen zijn allemaal goede gewoonten om een gezond gewicht te bekomen en te behouden.

Tijdens testen ging men uit van 68 weken, maar de waarheid is dat de behandelingsduur afhangt van hoeveel overgewicht u hebt bij aanvang, hoeveel u wil afvallen, wat uw constitutie is, hoeveel u aan lichaamsbeweging doet en hoe goed u op uw voeding let. Bespreek met uw arts wat voor u de ideale lengte van een behandeling is en laat deze aanpassen indien nodig.

Dit heeft alles te maken met uw persoonlijke constitutie en levensstijl. Omdat die voor iedereen heel anders is kunnen we hier geen eenduidig antwoord opgeven: raadpleeg uw arts om te weten wanneer voor u het beste tijdstip is.

Gezond verstand geldt hier: hoe meer u inneemt van een stof, hoe sterker de werking en dus het effect, en hoe meer kans u ook hebt op bijwerkingen. En neemt u teveel in dan spreken we van een overdosis. Hou u daarom steeds aan de voorgeschreven dosis en indien u last hebt van bijwerkingen, verwittig dan uw dokter zodat hij indien nodig uw dosissen kan aanpassen.

Men is niet zeker van haar effecten tijdens zwangerschap en borstvoeding, maar bij dierentesten op zwangere dieren is wel aangetoond dat er schade was aan de foetus. Dit wil echter niet onomwonden zeggen dat er eveneens risico is bij mensen. Toch wordt voorzichtigheid aangeraden.[11]

Bronnen

[1] Novo Nordisk. Highlights of Prescribing Information. 2022. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/215256s005lbl.pdf

[2] Voedingscentrum. Bereken je BMI. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.voedingscentrum.nl/bmi#bereken_je_bmi

[3] Christine Rode Andreasen. How glucagon-like peptide-1 receptor agonists work. 2021. Bezocht 31 oktober, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34137731/

[4] Novo Nordisk. Lose weight and keep it off. This is Wegovy®. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.wegovy.com/

[5] Novo Nordisk. Saxenda liraglutide injection 3mg. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.novo-pi.com/saxenda.pdf

[6] Kimberly Drake. Possible Thyroid Cancer Risks with Semaglutide Triggers Safety Signal. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://healthnews.com/news/possible-thyroid-cancer-risks-with-semaglutide-triggers-ema-safety-signal/

[7] Reddit Forum. Wegovy and menstrual cycle. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.reddit.com/r/Semaglutide/comments/10nnpnr/wegovy_and_menstrual_cycle/

[8] Tracy Norfleet. Does Ozempic Cause Diarrhea? Yes. Here’s How to Manage It. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023.  https://www.goodrx.com/ozempic/diarrhea

[9] Centers for Disease Control and Prevention. All About Your A1C. 2022. Bezocht 31 oktober, 2023.  https://www.cdc.gov/diabetes/managing/managing-blood-sugar/a1c.html

[10] Dr. Nao. Nausea with Wegovy: Causes, Symptoms, and Treatment Options. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://naomedical.com/blog/nausea-with-wegovy-causes-symptoms-treatment/

[11] Amber R. Watson. Wegovy and pregnancy, breastfeeding, and birth control. 2023. Bezocht 31 oktober, 2023. https://www.medicalnewstoday.com/articles/drugs-wegovy-reproductive-health#breastfeeding